PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1 LUÔN CẬP NHẬT ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT 2016, 2017
Địa phương Quyết định
Bắc Ninh

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bình Phước

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Bưu chính viễn thông

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Thái Nguyên

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Xây dựng
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Lắp đặt
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Khảo sát
Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Thái Bình

Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quảng Ngãi

Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

An Giang

Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Cà Mau

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Xây dựng

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Lắp đặt

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Khảo sát

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Sửa chữa

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Định mức 2017

Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN) CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
TIN MỚI NHẤT CỦA PHẦN MỀM DỰ TOÁN XÂY DỰNG F1
 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng Phần mềm Dự toán F1 bản quyền miễn phí đầy đủ tính năng trong 90 ngày!

  * Lưu ý: để sử dụng đầy đủ tính năng yêu cầu máy tính phải có kết nối Internet.

  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

  Bước 1: Tải bộ cài Dự toán F1 tại đây

  Bước 2: Cài đặt phần mềm Dự toán F1 theo hướng dẫn

  Bước 3: Cách đăng ký Dự toán F1 bản quyền online miễn phí 90 ngày:

  1. Khởi động phần mềm

  2. Bấm vào Menu “Trợ giúp”

  3. Bấm vào dòng “Đăng ký sử dụng Dự toán F1 online”

  1
  4. Nhập đầy đủ thông tin vào “Bước 1: điền thông tin khách hàng”

  2

  5. Bấm nút “Gửi mã xác nhận vào email” sẽ có thông báo gửi email thành công

  3Xem thêm

 • NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1

  – Nhập file dữ liệu gốc từ phần mềm dự toán khác và mọi file excel xuất ra từ các phần mềm dự toán G8, phần mềm dự toán Escon, phần mềm dự toán Acitt, phần mềm dự toán Delta, phần mềm dự toán Eta, phần mềm dự toán Gxd, phần mềm dự toán 97, phần mềm dự toán Ce, phần mềm dự toán của Bác Tôn Thành Tài, phần mềm dự toán Tây Hồ, phần mềm dự toán Bắc Nam, phần mềm dự toán Hitosoft, phần mềm dự toán ADTpro, phần mềm dự toán CT … và mọi file Excel làm thủ công.

  – Tra công tác theo mã không cần gõ dấu chấm hoặc theo từ bất kỳ không dấu (các phần mềm hiện nay bắt buộc phải gõ có dấu)

  – Hiển thị được ghi chú công tác ở bảng “Công trình” sang bảng “Đơn giá chi tiết” và …

  Xem thêm
 • Các phương pháp tính lương nhân công/ bù giá nhân công trong Dự toán F1

  1. Tính lương theo thông tư 05/2016/TT-BXD

  Chọn bảng Nhân công/ Tính lương

  Chọn Vùng: nếu bạn không nhớ chính xác, hãy nhấp vào Vùng rồi chọn Huyện

  Chọn khu vực theo danh sách

  Nhấn nút “Áp giá hiện tại” để đưa kết quả tính toán ra bảng Nhân công

  Xem kết quả ở bảng: Nhân công*** Với các Tỉnh/TP ban hành bảng lương riêng thì bạn chọn trong danh sách:

  *** …

  Xem thêm
 • Dự toán F1: chuyển đổi xi măng (PC <=>PCB), chuyển đổi vữa (độ sụt, mác vữa), chuyển đổi bê tông tươi <=> bê tông thương phẩm

  1. Chuyển đổi xi măng PC30 <=> PC40

  2. Kết quả sau khi chuyển

  3. Chuyển đổi xi măng PC30/PC40 <=> PCB30/PCB40 theo định mức vật liệu 1784/2007 và 1329/2016

  4. Kết quả sau khi thay đổi

  5. Chuyển đổi độ sụt, mác vữa

  6. Tìm kiếm theo từ khóa/ chọn mác vữa phù hợp

  Xem thêm

 • 27 thao tác cơ bản để làm quen với Phần mềm Dự toán F1

  1. Nếu chưa có đơn giá cần sử dụng, bạn nhấp vào menu trợ giúp của phần mềm chọn: Cập nhật đơn giá

  2. Cửa sổ bên trái tìm và chọn Đơn giá cần sử dụng, cửa sổ bên phải nhấp nút “Cập nhật tất cả đơn giá”, nội dung cập nhật gồm: đơn giá do tỉnh ban hành, định mức mới do bộ ban hành đã được phần mềm tính sẵn giá, giá thông báo vật liệu, giá ca máy, cước vận chuyển (cước ô tô, cước bộ, cước sông)

  3. Sau khi tải đơn giá về, bạn chọn trong danh sách để sử dụng: ở ví dụ này là tải và chọn đơn giá Hưng Yên

  Xem thêm
 • Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

  Ngày 12/6/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bộ đơn giá khảo sát 748/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở định mức 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/6/2017 và thay thế đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Tải văn bản gốc Quyết định số 748/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Xem thêm
 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình theo quyết định 1414/QĐ-SXD và đơn giá dịch vụ công ích theo quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

  Ngày 28/6/2017 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1414/QĐ-SXD và công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1415/QĐ-SXD.

  Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm 07 tập:

  Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

  Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

  Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

  Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

  Tập 5: Đơn giá xây dựng công trình Bưu chính viễn thông

  Tập 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Tập 7: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

  Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước gồm 04 tập:

  Tập 1: Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

  Tập 2: Đơn …

  Xem thêm
 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo quyết định 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017

  Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập:

  Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng: theo các bộ định mức 1776/1091/1172/588

  Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt: theo các bộ định mức 1777/1173/587

  Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát: theo bộ định mức 1354/2016

  Tập 4: Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: theo định mức hao phí 1134/2015

  Toàn bộ dữ liệu theo quyết định số 1312/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Phần mềm Dự toán F1

  Văn bản gốc quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017

  Xem thêm
 • Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn theo phụ lục 03a và phụ lục 04 – thông tư 08/2016/TT-BXD

  Các bước cơ bản để làm thanh toán theo giai đoạn như sau:

  Bước 1: mở file dự toán/dự thầu cũ

  Bước 2: bấm “Quyết toán” trên thanh công cụ

  Bước 3: chọn công tác hoàn thành trong giai đoạn

  Bước 4: nếu hợp đồng của anh/chị không phải là hợp đồng trọn gói, anh/chị có thể thực hiện điều chỉnh giá ở các bảng Vật liệu, Nhân công, Máy thi công giống như cách anh/chị đã làm với dự toán/dự thầu. Phần đơn giá tăng/giảm so với hợp đồng sẽ …

  Xem thêm
 • Hướng dẫn cách áp đơn giá cho các bộ định mức xây dựng công trình mới 1354/2016, 235/2017, 236/2017

  Thời gian qua Bộ Xây dựng đã ban hành các bộ định mức xây dựng công trình mới gồm các quyết định:

  Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng: hiệu lực áp dụng từ 01/2/2017

  Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

  Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

  Với định mức khảo sát, một vài địa phương đã kịp thời ban hành đơn giá mới (VD: Phú Yên, Quảng Ngãi…)

  Với các địa phương chưa kịp ban hành bộ đơn giá tương ứng với các bộ định mức mới khi có hiệu lực áp dụng thì sẽ làm thế nào?

  Để thuận …

  Xem thêm
 
 
KINH DOANH
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Thúy
0936 452 086
Ms. Huệ
0914 652 008
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr Sơn
0983 207 248
HỖ TRỢ ĐẠI LÝ
Mr Thắng
0966 360 702
0903 367 479
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(giờ hành chính)
Zalo
0915 032 230
Skype
Viber
0902 212 248
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty TNHH máy tính Hồng Hà
Số 2 Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP.Thanh Hóa
SĐT: 0913 303 593 – 0373 727 115

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên dự toán - Dự toán Club
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 Khánh Hòa
Lê Quang Tuấn
Số 10 Bế Văn Đàn, p.Phước Long, TP.Nha Trang
SĐT: 0906 747 668

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH đào tạo phần mềm xây dựng Revit Vinh
118 Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Lê Quang Anh
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đồng Tâm Hà Nội
Tầng 5, số 35, đường số 1, phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0982 565 910