Áp dụng thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong phần mềm Dự toán f1

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng:

Thông tư có hiệu lức thi hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư 05/2016/TT-BXD.

Công thức quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong định mức dự toán xây dựng như sau:

Để sử dụng trong Dự toán f1 mọi người làm như sau:

Chọn Sheet “Nhân công”

Chọn Vùng (I, II, III, IV):

Nhập tiền lương:

Xác nhận kết quả tính toán ra bảng Nhân công:

Kết quả được cập nhật vào cột giá hiện tại ở bảng Nhân công. Với bộ định mức mới thì giá gốc = 0, mọi người nên thêm bước copy giá trị ở cột giá hiện tại sang giá gốc để tính toán trực tiếp, không dùng chênh lệch.

Nếu Bạn chưa có phần mềm Dự toán f1 thì bấm vào đây cài đặt bộ miễn phí sử dụng trong 90 ngày với đầy đủ tính năng!

Tải văn bản pdf thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230