Dự toán F1: chuyển đổi xi măng (PC <=>PCB), chuyển đổi vữa (độ sụt, mác vữa), chuyển đổi bê tông tươi <=> bê tông thương phẩm

1. Chuyển đổi xi măng PC30 <=> PC40

2. Kết quả sau khi chuyển

3. Chuyển đổi xi măng PC30/PC40 <=> PCB30/PCB40 theo định mức vật liệu 1784/2007 và 1329/2016

4. Kết quả sau khi thay đổi

5. Chuyển đổi độ sụt, mác vữa

6. Tìm kiếm theo từ khóa/ chọn mác vữa phù hợp

7. Mác vữa đã được thay thế/nhấp chọn “Tính đơn giá từ định mức” để tính lại đơn giá vật liệu

8. Kết quả sau khi thay đổi

9. Chuyển đổi bê tông tươi => bê tông thương phẩm

10. Kết quả ở bảng Vật liệu

11. Chuyển đổi bê tông thương phẩm => bê tông tươi: chuột phải/phân tích vữa

12. Kết quả ở bảng Vật liệu

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230