Thanh Hóa – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công 1474/QĐ-UBND, giá máy thi công theo 3183/2016/QĐ-UBND và cước vận chuyển theo 588/QĐ-BXD

1.Lắp giá thông báo vật liệu: chuột phải vào nền bảng Vật liệu/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2. Chọn thời điểm cần lắp giá, chọn khu vực (Huyện, thị xã, thành phố)/ lắp giá

3. Sau khi lắp giá (ở ví dụ này lắp giá cao nhất) kết quả sẽ được áp ra bảng chênh lệch vật liệu và chênh lệch giá

4. Tính cước vận chuyển

4.1. Tính cước ô tô theo quyết định 258/QĐ-UBND ngày 21/1/2009:

 • Nhấn chọn nút “Cước ô tô” ở dưới thanh công cụ của bảng “Vật liệu”
 • Nhấp chuột vào mũi tên trổ xuống để chọn loại phương tiện/ nhập cự ly/nhập cấp đường/ nhấn nút: Áp cước ô tô

 • Sau khi áp cước ô tô, ở bảng vật liệu sẽ hiện thêm cột thể hiện tiền cước cho từng loại vật liệu

4.2. Tính cước vận chuyển bộ theo quyết định 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014:

 • Nhấn chọn nút “Cước bộ” ở dưới thanh công cụ của bảng “Vật liệu

 • Chọn “Định mức 588/2014” trong danh sách chọn mẫu

 • Chỉ cần nhập cự ly (tính bằng mét) và kiểm tra lại số liệu ở cột “Tra theo văn bản” , phần mềm sẽ tự điền các hệ số bốc lên, bốc xuống, 10m đầu, 10m tiếp và tiền tổng cước

 • Sau khi nhấn nút “Áp cước bộ” thì kết quả sẽ được đưa ra bảng “Vật liệu”:

5. Bù giá nhân công:

*** Nếu sử dụng bộ đơn giá mới 2017 thì giữ nguyên theo mặc định: giá nhân công hiện tại = giá gốc theo QĐ 1474

*** Nếu sử dụng bộ đơn giá cũ thì sẽ tính lương theo quyết định 1474/QĐ-UBND, cách làm như sau:

 • Đến bảng nhân công chọn: Tính lương

 • Nhấp chuột vào Vùng…/chọn HuyệnChọn Huyện/Thị xã, nếu cần thì nhấp nút chọn “Vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”/ đồng ý/ đồng ýSau bước chọn khu vực sẽ trở lại bảng “Tính lương”/ nhấn nút “Áp giá hiện tại” để xác nhận kết quả tính toán
 • Kết quả hiển thị ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá:6. Bù giá ca máy theo quyết định 3183/2016/QĐ-UBND:

***Nếu sử dụng bộ đơn giá mới 2017 thì giữ nguyên theo mặc định: giá ca máy hiện tại = giá thông báo = giá gốc theo QĐ 3183

***Nếu sử dụng bộ đơn giá cũ thì sẽ bù giá ca máy như sau:

Trước tiên sẽ lắp giá máy theo QĐ 3183 -> sau đó sẽ bù nhiên liệu và lương nhân công điều khiển máy từ thời điểm 3183 có hiệu lực 23/8/2016 -> đến thời điểm hiện tại, các bước thực hiện như sau:

 • Đến bảng “Máy thi công”/ chuột phải vào nền bảng chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
 • Chọn “Giá ca máy theo QĐ 3183/2016/QĐ-UBND Thanh Hóa”/ Lắp giá cao nhất
 • Kết quả tại bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá
 • Như vậy giá ca máy đã được bù đến thời điểm áp dụng quyết định 3183/2016/QĐ-UBND, bây giờ sẽ bù tiếp đến thời điểm hiện tại bằng cách: chọn bảng Máy thi công/ Bù giá ca máy:
 • Sau đó chọn toàn bộ danh sách máy bằng phím Ctrl+A/chuột phải/ Sửa giá gốc nhiên liệu, lương thợ điều khiển máy
 • Nhấp chọn trong danh sách: TH_2006_QD_3183_GCM/ đồng ý
 • Nhập giá nhiên liệu theo thời điểm hiện tại:
 • Kết quả tại bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá
 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230