Phần mềm dự toán F1 tự động nhập nguyên định mức, đơn giá, giá thông báo từ mọi file Excel

Phiên bản F1 mới nhất 2.1.10 đã cập nhật tính năng “nhập toàn bộ định mức, đơn giá và giá thông báo” từ file Excel bất kỳ, như vậy toàn bộ các công tác vận dụng, tạm tính sẽ được lấy vào F1 đầy đủ giúp cho đơn vị thẩm tra không bị mất thời gian nhập lại số liệu thủ công như trước đây nữa:

1. Trên thanh công cụ, chọn “Nhập Excel”:

2. Phần mềm tự động nhận dạng file Excel (nếu là file nguyên bản xuất ra từ phần mềm dự toán khác):
Bạn chỉ cần nhấn nút “Giữ nguyên dữ liệu” -> phần mềm sẽ tự động làm công việc nhập đơn giá, nhập định mức công tác và nhập giá thông báo vật liệu/nhân công/máy thi công từ file Excel:

3. Trường hợp phần mềm không tự động nhận dạng file Excel (nếu là file Excel làm thủ công hoặc có chỉnh sửa từ file dự toán gốc):
* Khai báo mã hiệu, đơn giá, khối lượng cho bảng “Công trình”:

* Khai báo định mức:

* Khai báo giá vật liệu, nhân công, máy thi công:

4. Kết quả:
* Bảng công trình đã nhập đồng thời định mức:

* Bảng vật liệu tự động nhập giá thông báo:

* Bảng đơn giá chi tiết phân tích đầy đủ định mức:

* Bảng Tổng hợp dự toán hạng mục và Dự thầu khớp giá trị:


Nếu có phần nào chưa rõ xin hãy gọi ngay cho F1 để được hỗ trợ!

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230