Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn theo phụ lục 03a và phụ lục 04 – thông tư 08/2016/TT-BXD

Các bước cơ bản để làm thanh toán theo giai đoạn như sau:

Bước 1: mở file dự toán/dự thầu cũ

Bước 2: bấm “Quyết toán” trên thanh công cụ

Bước 3: chọn công tác hoàn thành trong giai đoạn

Bước 4: nếu hợp đồng của anh/chị không phải là hợp đồng trọn gói, anh/chị có thể thực hiện điều chỉnh giá ở các bảng Vật liệu, Nhân công, Máy thi công giống như cách anh/chị đã làm với dự toán/dự thầu. Phần đơn giá tăng/giảm so với hợp đồng sẽ được thể hiện ở cột đơn giá bổ sung (xem bước 5)

Bước 5: bấm vào bảng “Thanh toán KL hoàn thành” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 03.a Thông tư 08/2016/TT-BXD

Bước 6: thanh toán giai đoạn tiếp theo

Bước 7: thanh toán khối lượng phát sinh đã có trong hợp đồng. Anh/chị thêm công tác phát sinh bằng thao tác như trong bước 3. Để báo cho phần mềm biết đây là công tác phát sinh, anh/chị bấm chuột phải vào công tác đó và chọn “Công tác phát sinh”

Bước 8: thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng. Anh/chị thực hiện tra mã giống như khi bóc khối lượng khi làm dự toán/dự thầu

Bước 9: bấm vào bảng “Thanh toán KL phát sinh” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 04 Thông tư 08/2016/TT-BXD

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230