Hướng dẫn cách áp đơn giá cho các bộ định mức xây dựng công trình mới 1354/2016, 235/2017, 236/2017

Thời gian qua Bộ Xây dựng đã ban hành các bộ định mức xây dựng công trình mới gồm các quyết định:

Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng: hiệu lực áp dụng từ 01/2/2017

Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

Với định mức khảo sát, một vài địa phương đã kịp thời ban hành đơn giá mới (VD: Phú Yên, Quảng Ngãi…)

Với các địa phương chưa kịp ban hành bộ đơn giá tương ứng với các bộ định mức mới khi có hiệu lực áp dụng thì sẽ làm thế nào?

Để thuận tiện cho việc sử dụng, Phần mềm Dự toán F1 đã tính toán sẵn đơn giá các bộ định mức đó cho tất cả 63 Tỉnh/TP (mức giá được lắp từ quyết định ban hành gần nhất của địa phương đó)

Cách áp dụng như sau:

B1: Chọn Tỉnh/TP/ chọn đơn giá/ tích chọn các bộ định mức mới/ đồng ý (trong ví dụ này sử dụng đơn giá Hà Nội)

Lưu ý:

  • Khi chọn đồng thời cả quyết định cũ và mới: phần mềm sẽ tra mã mới nhất (nếu mã đó có ở nhiều quyết định), nếu không tìm được mã ở quyết định mới nhất sẽ tìm lùi lại về các quyết định cũ hơn đến khi tìm thấy mã.
  • Khi chỉ chọn quyết định mới: phần mềm chỉ tra các mã tìm thấy trong quyết định mới nhất đã chọn.

B2: Tra cứu mã công tác, nếu công tác chưa được lắp đủ giá vật tư (do: tên vật tư ở định mức mới khác với định mức cũ hoặc ở định mức mới có các vật tư mới mà không có trong định mức cũ) thì sẽ có màu vàng cảnh báo:

Nhấp chuột phải vào vật tư thiếu giá/ lắp giá vật tư (VL, NC, Máy)

B3: Gõ từ khóa tìm kiếm vật tư tương tự có giá rồi chọn: Đồng ý

B4: Sau khi giá vật tư đã được áp, nhấn nút “Tính đơn giá từ định mức” để hiện kết quả

Như vậy, công tác AF.33410 đã có đầy đủ giá, mức giá gốc lấy theo bộ đơn giá Hà Nội 2011, các bước sau thực hiện như các công tác bình thường.

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230