All posts by admin

Hướng dẫn lập đơn giá theo định mức 10/2019 trong phần mềm Dự toán f1

Ngày 15/02/2020 là thời hạn phải áp dụng bộ định mức 10/2019 trong công tác lập dự toán. Các tỉnh đã gấp rút công bố bảng lương nhân công mới theo TT 15/2019 hoặc hướng dẫn vận dụng cách tính lương nhân công theo nhiều cách hiểu khác nhau, khiến cho nhiều doanh nghiệp lúng túng trong việc thực hiện.

Trước tình hình đó, phần mềm Dự toán f1 đã nhanh chóng cập nhật ngay những hướng dẫn này theo đặc thù riêng của mỗi địa phương giúp cho người dùng thao tác đơn giản nhất để thống nhất, đồng bộ từ khâu lập đến khâu thẩm tra dự toán.

Trước khi sử dụng đơn giá địa phương nào, mọi người lưu ý đọc trước phần mô tả cách f1 lập bộ đơn giá đó và hướng dẫn cách sử dụng nhé:

Thật đơn giản phải không ạ!

Áp dụng thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong Dự toán f1

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

– Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo quy định điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước của Luật điều ước quốc tế.

– Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo hướng dẫn tại Thông tư này làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

– Hiệu lực thi hành: thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Sau đây là danh mục các bảng tra theo thông tư 16/2019/TT-BXD

1. Định mức chi phí quản lý dự án

2. Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

3. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

4. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

5. Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

6. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước

7. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

8. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước

9. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước

10. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước

11. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước

12. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước

13. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 2 bước

14. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước

15. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước

16. Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

17. Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

18. Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

19. Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

20. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

21. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

22. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị

23. Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

24. Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

25. Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

26. Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Các số liệu đã được cập nhật trong bảng Tổng mức đầu tư của Dự toán f1:

Nếu Bạn chưa có phần mềm Dự toán f1 thì bấm vào đây để sử dụng bản quyền miễn phí trong 90 ngày!

Tải file pdf thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Cách áp dụng bộ định mức xây dựng công trình theo thông tư 10/2019/TT-BXD trong phần mềm Dự toán f1

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước gồm các bộ:

Hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời các bộ định mức trên, mọi người tải về để sử dụng nhé: vào menu trợ giúp/cập nhật đơn giá/Định mức/cập nhật tất cả đơn giá, sau đó chọn “Định mức” ở mục Tỉnh/TP trên thanh công cụ để sử dụng.

Nếu Bạn chưa có phần mềm Dự toán f1 thì bấm vào đây để sử dụng bản quyền miễn phí trong 90 ngày!

Tải file pdf định mức dự toán xây dựng công trình ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức dự toán thí nghiệm công trình xây dựng ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tải file pdf định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành theo thông tư số 10/2019/TT-BXD

Áp dụng thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong Dự toán f1

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15/02/2020.

Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.

Cách áp dụng định mức máy theo 11/2019/TT-BXD trong phần mềm Dự toán f1:

Chọn sheet “Máy thi công”/bù giá ca máy hoặc tính giá ca máy. Ở bài này f1 sẽ hướng dẫn cho thao tác bù giá ca máy, tính giá ca máy cũng tương tự như vậy

Kết quả được đưa ra bảng máy thi công:

Nếu Bạn chưa có phần mềm Dự toán f1 thì bấm vào đây để sử dụng bản quyền miễn phí trong 90 ngày!

Tải văn bản pdf thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Áp dụng thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong phần mềm Dự toán f1

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng:

Thông tư có hiệu lức thi hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư 05/2016/TT-BXD.

Công thức quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong định mức dự toán xây dựng như sau:

Để sử dụng trong Dự toán f1 mọi người làm như sau:

Chọn Sheet “Nhân công”

Chọn Vùng (I, II, III, IV):

Nhập tiền lương:

Xác nhận kết quả tính toán ra bảng Nhân công:

Kết quả được cập nhật vào cột giá hiện tại ở bảng Nhân công. Với bộ định mức mới thì giá gốc = 0, mọi người nên thêm bước copy giá trị ở cột giá hiện tại sang giá gốc để tính toán trực tiếp, không dùng chênh lệch.

Nếu Bạn chưa có phần mềm Dự toán f1 thì bấm vào đây cài đặt bộ miễn phí sử dụng trong 90 ngày với đầy đủ tính năng!

Tải văn bản pdf thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Áp dụng thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 68/2019/NĐ-CP trong phần mềm Dự toán F1

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Theo thông tư này, tại bảng 3.1 (tương ứng trong phần mềm là bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục”) đã có những nội dung khác biệt:

– Khái niệm hạng mục chung đã không còn nữa, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công và chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế nằm trong khái niệm mới: chi phí gián tiếp

– Bảng tổng hợp chi phí thiết bị được lập thành hạng mục dự toán độc lập

Và có bảng tra hệ số, lưu ý: tính theo cận chứ không nội suy

– Bảng hệ số chi phí chung của TT06/2016

Bảng hệ số chi phí chung của TT09/2019

=> Như vậy, dễ dàng nhận thấy chi phí chung trong thông tư 09/2019/TT-BXD đã được tăng cao hơn so với 06/2016/TT-BXD

– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công: có bảng tra cụ thể hơn, hệ số cao hơn, theo giá trị công trình và phân loại thành hai loại công trình, lưu ý: tra theo cận chứ không nội suy hệ số.

Theo định nghĩa tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng: công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: Đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; và các công trình tương tự khác.

– Định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế: giữ nguyên % so với thông tư 06/2016/TT-BXD:

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước giữ nguyên % so với thông tư 06/2016/TT-BXD:

– Bảng tổng mức đầu tư đã tăng thêm cấp Dự án, thêm 1 cấp so với TT 06/2016/TT-BXD chỉ đến cấp công trình:

Mọi người theo dõi, cập nhật liên tục phiên bản mới của Dự toán f1 để kịp thời sử dụng nhé!

Nếu Bạn chưa cài phần mềm thì bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!

Tải thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

Hải Phòng ban hành bộ đơn giá mới theo quyết định 980/QĐ-UBND-Phần Sửa chữa và quyết định 981/QĐ-UBND-Phần Thí nghiệm vật liệu

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình

Bộ đơn giá gồm 02 quyết định:

Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần Sửa chữa

Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm the quyết định trên. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

 

Lạng Sơn công bố bộ đơn giá 2018 theo quyết định số 789/QĐ-UBND

Ngày 27/04/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đơn giá ban hành kèm theo quyết định số 789/QĐ-UBND gồm 05 phần:

  • Phần xây dựng;
  • Phần lắp đặt;
  • Phần khảo xát xây dựng;
  • Phần sửa chữa;
  • Phần thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải hoàn toàn miễn phí toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 789/QĐ-UBND. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Hưng Yên công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2018 theo các quyết định 863/QĐ-UBND-phần xâydựng; 864/QĐ-UBND-phần khảo sát; 865/QĐ-UBND-phần lắp đặt

Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2018 gồm các quyết định:

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Công ty cổ phần F1 Tech là đơn vị xây dựng bộ đơn giá trên nên toàn bộ dữ liệu in sách đã được tích hợp sẵn trong Phần mềm Dự toán F1, mọi người cập nhật về ngay để sử dụng nhé!

Kiên Giang công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2018: giá ca máy 443/QĐ-UBND; xây dựng 451/QĐ-UBND; khảo sát 452/QĐ-UBND; lắp đặt 453/QĐ-UBND.

Ủy ban  nhân dân tỉnh Kiên Giang đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2018 gồm các quyết định:

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay, Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật đầy đủ số liệu đơn giá theo các quyết định trên, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!