TỔNG HỢP CÁC CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA 63 TỈNH/THÀNH PHỐ

STT Tỉnh/TP Công bố giá vật liệu của liên Sở Xây dựng – Tài Chính
1 An Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh An Giang

2  Bà Rịa – Vũng Tàu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3 Bắc Kạn
4 Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang

5 Bạc Liêu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu

6 Bắc Ninh Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 2 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh

7 Bến Tre

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bến Tre

8 Bình Định

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bình Định

9 Bình Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bình Dương

10 Bình Phước

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Bình Phước

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Bình Phước

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bình Phước

11 Bình Thuận

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Bình Thuận

12 Cà Mau

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Cà Mau

13 Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Thành phố Cần Thơ

14 Cao Bằng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 tỉnh Cao Bằng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Cao Bằng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 tỉnh Cao Bằng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 tỉnh Cao Bằng

15 Đà Nẵng

 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 TP Đà Nẵng

16 Đắk Nông

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông

17 Đắk Lắk

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk

18 Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8+9 năm 2016 tỉnh Điện Biên

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10+11 năm 2016 tỉnh Điện Biên

19 Đồng Nai
20 Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Đồng ThápCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Đồng ThápCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Đồng ThápCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp

21 Gia Lai
22 Hà Giang
23 Hà Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hà Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Hà Nam

24 Hà Nội

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 1 năm 2016

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 2 năm 2016

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 3 năm 2016

25 Hà Tĩnh

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh

Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

26 Hải Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hải Dương

27 Hải Phòng

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 TP Hải Phòng

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 TP Hải Phòng

28 Hậu Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hậu Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Hậu Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Hậu Giang

29 Hồ Chí Minh

Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 2 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 3 năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh

30 Hòa Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hòa Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2+3 năm 2016 Tỉnh Hòa Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Hòa Bình

31 Hưng Yên
32 Khánh Hòa

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 tỉnh Khánh Hoà

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Khánh Hoà

33 Kiên Giang
34 Kon Tum
35 Lai Châu

Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

36 Lâm Đồng
37 Lạng sơn

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Lạng Sơn

38 Lào Cai
39 Long An
40 Nam Định

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Nam Định

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Nam Định

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Nam Định

41 Nghệ An

Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Tỉnh Nghệ An

42 Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình

43 Ninh Thuận
44 Phú Thọ

Công bố giá vật liệu tháng 1 năm 2016 tỉnh Phú Thọ

45 Phú Yên
46 Quảng Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình

47 Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

48 Quảng Ngãi

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

49 Quảng Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

50 Quảng Trị
51 Sóc Trăng
52 Sơn La

Công văn số 33/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vật liệu năm 2016 Tỉnh Sơn La

53 Tây Ninh
54 Thái Bình
55 Thái Nguyên
56 Thanh Hóa
57 Thừa Thiên – Huế

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

58 Tiền Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2+3 và quý I năm 2016 tỉnh Tiền Giang

59 Trà Vinh
60 Tuyên Quang

Công bố giá VLXD tháng 1+2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

61 Vĩnh Long

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long

62 Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

63 Yên Bái

Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 Tỉnh Yên Bái

Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2016 Tỉnh Yên Bái

 

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Huệ
0914 652 008
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty Thương Mại Hồng Hà Việt Nam
Số 11 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP.Thanh Hóa
Văn phòng: Tầng 5, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 0913 303 593

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên trường ĐH Hutech, giảng viên dự toán Khoa Học Xây dựng - tại HCM
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692, 0917 035 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đào tạo HDT
Số 125 Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đội Cung - Thành phố Vinh - Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Trần Văn Trường
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đào tạo B.A.T
Tầng 3 số nhà 37, Phố Thịnh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0977 058 368