Tổng hợp các đơn giá công việc (công việc điều chỉnh dự toán) trong đầu công trình quản lý chi phí của 63 tỉnh / thành phố

STT Tỉnh / TP Theo số 01/2015 / TT-BXD và   05/2016 / TT-BXD của Bộ Xây dựng
1 An Giang Bộ Xây dựng tỉnh An Giang (QĐ số 1172 / QĐ-UBND, 1173 / QĐ-UBND, 1174 / QĐ-UBND, 1175 / QĐ-UBND) tính theo đơn vị theo TT 05/2016 / TT -BXD
2 Bà Rịa – Vũng Tàu V số 1996 / SXD-GĐ ngày 22/10/2015 on the Job Implementation 01/2015 / TT-BXD in the first generation of the manager
3 Bắc Kạn  Quyết định 1550 / QĐ-UBND ban hành ngày 6/10/2015 về việc công bố đơn giá công việc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Căn cứ Thông tư số 01/2015 / TT-BXD
4 Bắc Giang  Decrease font size 190 / QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 in stock
5 Bạc Liêu  Văn bản số 494 / SXD-QLXD ngày 30/06/2016 về việc công bố giá công bố, giá máy và thiết bị công cộng tháng 6/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6 Bắc Ninh Công văn số 02 / HD-SXD ngày 23/05/2016 hướng dẫn chi tiết đơn giá công việc trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre  Công văn 819 / SXD-KT 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo TT 01/2015 / TT-BXD
số 8 Bình Định  Công văn số 502 / SXD-QLXD ngày 14/05/2015 hướng dẫn chi tiết công việc, máy công công
2100 / UBND-KTN ngày 14/05/2015 Công bố đơn giá công trình công cộng tỉnh Bình Định năm 2015
9 Bình Dương Công văn số 2945 / UBND-KTN ngày 17/08/2016 về việc xác định đơn giá công nhân trong phân đầu tư đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10 Bình Phước  Công văn 823 / UBND-KTN Bình Phước ngày 23 tháng 03 năm 2012
11 Bình Thuận  Công văn số 1382 / UBND-ĐTQH ngày 28/04/2016 v / v lương ban đầu để xác định đơn giá công theo Thông tư số 05/2016 / TT-BXD

Công văn số 945 / SXD-KTTH ngày 04/05/2015 hướng dẫn tiêu chuẩn đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng Thông tư số 01/2015 / TT-BXD

Văn bản 2943 / UBND-DTQH điều chỉnh dự toán Bình Thuận 26/7/2013

12 Cà Mau  Quyết định số 93 / QĐ-SXD ngày 15/5/2015 công bố đơn giá công nhân, máy tính và thiết bị thi công công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13 Cần Thơ Công văn số 1484 / SXD-QLXD ngày 27/05/2016 hướng dẫn kỹ thuật viên và công ty máy tính công cộng trong công trình dự toán trên phố thành phố Cần Thơ
14 Cao Bằng Công văn số 1030 / UBND-XD ngày 09/05/2016 về việc xác định và quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15 Đà Nẵng Công văn số 107 / TB-UBND ngày 15/07/2016 Thông báo về áp dụng Thông tư số 05/2016 / TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng định mức chi phí chỉ dẫn công việc management desk for development in the city Đà Nẵng
16 Đắk Nông Công văn số 437 / SXD-KT ngày 29/4/2016 về việc công bố đơn giá công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 05/2016 / TT-BXD ngày 10/03 / 2016 of Builder
17 Đắk Lắk Quyết định số 15/2016 / QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhân sự công ty, chi phí máy thi công trong một số đơn của UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên Công văn số 421 / SXD-KTXDTH ngày 05/05/2016 hướng dẫn định mức đơn vị tiền lương trong ngành quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 Đồng Nai  Bộ Xây dựng Đồng Nai (QĐ số 1901 / QĐ-UBND, 1902 / QĐ-UBND, 1903 / QĐ-UBND, 1904 / QĐ-UBND) tính theo đơn vị số TT 05/2016 / TT-BXD
20 Đồng Tháp Công văn số 130 / UBND-KTN ngày 10/03/2016 về việc làm công tác dân sự và công tác xây dựng khu dân cư trong tỉnh Đồng Tháp
21 Gia Lai Công văn số 170 / HD-SXD ngày 15/03/2016 hướng dẫn nhân viên thực hiện theo tiêu chuẩn thực hiện dự án làm cơ sở, quản lý chi nhánh đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22 Hà Giang Công văn số 694 / UBND-XD ngày 22/03/2016 về việc công bố giá công công bố trí trong phân phối đầu nguồn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23 Hà Nam Quyết định số 734 / QĐ-UBND ngày 25/05/2016 phụ lục: Hướng dẫn chi phí nhân công, chi phí máy công trong công việc, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội Nam
24 Hà Nội  Quyết định số 7414 / QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên thành phố Hà Nội

Văn bản số 3796 / QĐ-UBND ngày 16/07/2014 about the jobs system

25 Hà Tĩnh  Công văn số 593 / SXD-KTXD ngày 06/05/2015 hướng dẫn lập dự toán công trình theo hướng dẫn tiền lương tại Thông tư số 01/2015 / TT-BXD của Bộ Xây dựng
26 Hải Dương Quyết định số 20/2016 / QĐ-UBND ngày 22/07/2016 về việc quy định giá trị công thức đơn trong công việc quản lý chi phí đầu tiên xây dựng và điều chỉnh nhân công chi phí trong dự án xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Hải Phòng  Công văn số 1162 / SXD-KTXD ngày 17/06/2015 instruction per the price of the value of the employee in the first term advisor of the Informations 01/2015 / TT-BXD
28 Hậu Giang  Quyết định số 85 / QĐ-SXD công nhân số, máy thi công theo chương trình 01/2015 / TT-BXD
29 Hồ Chí Minh  – Đơn giá xây dựng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo công bố theo số QĐ 3384 / QĐ-UBND ngày 02/07/2016 đã được tính theo số TT 05/2016 / TT-BXD
– Công văn số 11513 / HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 về hướng dẫn thực hiện đơn vị thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo QĐ số 3384 / QĐ-UBND
30 Hòa Bình Công văn số 1514 / HĐ-SXD ngày 22/08/2016 về việc hướng dẫn định mức chi phí đơn vị trong công ty đầu tư xây dựng và bố trí đơn giá công bố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31 Hưng Yên Công văn số 284 / SXD-KTXD & VLXD ngày 28/06/2016 v / v hướng dẫn chi tiết đơn vị công việc trong công việc quản lý đầu tiên và xây dựng công trình công cộng đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32 Khánh Hòa  Quyết định số 2228 / QĐ-UBND về việc làm công việc đơn giá công bố trong phần đầu tiên quản lý và điều chỉnh hệ thống lập dự toán theo số liệu 01/2015 / TT-BXD
33 Kiên Giang  Quyết định số 1791 / QĐ-UBND về việc  điều chỉnh kế toán dự toán theo số 01/2015 / TT-BXD
34 Kon Tum  Công văn số 03 / CBLS-XD-TC ngày 14/5/2015 bố trí đơn giá nhân công làm việc, quản lý chi nhánh đầu tư xây dựng khu dân cư tỉnh Kon Tum từ ngày 15/5/2015
35 Lai Châu  Công văn số 881 / UBND-XD ngày 09/06/2015 Hướng dẫn áp dụng đơn giá theo số 01/2015 / TT-BXD
36 Lâm Đồng – Công văn số 2520 / UBND-KH ngày 12/05/2016 v / v áp dụng đơn giá công trong lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
– Công văn số 1386 / TB-SXD ngày 12/10/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
– Công văn số 1364 / SXD-KT & VLXD ngày 10/10/2016 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca host, device, construction tools
37 Lạng sơn  Edited Instructions about Decision No. 898 / QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn
38 Lào Cai  Công văn số 2566 / UBND-QLĐT, ngày 19/6/2015 về việc xác định giá nhân công trong đầu tư quản lý theo TT 01/2015 / TT-BXD
39 Long An Công văn số 2050 / SXD-KTXD ngày 27/07/2016 về hướng dẫn nhân viên điều hành và máy trạm trong công trình xây dựng
40 Nam Định Công văn số 493SXD-QLHĐXD ngày 20/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá công theo Thông tư số 05/2016 / TT-BXD
41 Nghệ An Công văn số 1891 / SXD-KTKH ngày 23/08/2016 về việc công bố đơn giá công tác xây dựng và hướng dẫn lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh An An theo Thông tư 05/2016 / TT-BXD
42 Ninh Bình Công văn số 631 / SXD-KT & VLXD ngày 15/06/2016 hướng dẫn chỉ tiêu công việc trong phân phối đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43 Ninh Thuận Quyết định số 30/2016 / QĐ-UBND ngày 09/06/2016 công bố đơn giá công nhân trong công ty đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thuận Thuận
44 Phú Thọ  Công văn 2374 / UBND-KT2 ứng dụng nhân sự theo thông tư số 01/2015 / TT-BXD
45 Phú Yên Công văn số 142 / TB-SXD ngày 05/05/2016 thông báo hướng dẫn lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
46 Quảng Bình  Công văn số 541 / UBND-XDCB ngày 25/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh công việc trong dự toán theo Thông tư số 01/2015 / TT-BXD
47 Quảng Nam  Công văn số 1420 / UBND-KTN ngày 10/4/2015 về việc xác định đơn giá công việc trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48 Quảng Ngãi Công văn số 2296 / UBND-CNXD ngày 13/05/2016 về việc xác định mức lương ban đầu đầu vào làm đơn công việc đơn giá công xây dựng để lập và quản lý chi đầu tư xây dựng trên tỉnh địa chỉ tỉnh
49 Quảng Ninh – Công văn 1092 / SXD-KTXD công bố đơn giá công bố công trình Quảng Ninh theo thông tư số 01/2015 / TT-BXD

– Công văn 1996 / SXD-KTXD công bố đơn giá công bố công khai Quảng Ninh 2015

50 Quảng Trị Quyết định số 1154 / QĐ-UBND ngày 30/05/2016 công bố bảng kê đơn vị công tác xây dựng tỉnh Quảng Trị
51 Sóc Trăng  Công văn số 650 / UBND-XD ngày 08/06/2015 về việc công bố hệ thống điều chỉnh công việc, máy thi công theo số 01/2015 / TT-BXD
52 Sơn La Quyết định số 1869 / QĐ-UBND ngày 03/08/2016 về việc bố trí đơn giá công việc trong chương trình đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
53 Tây Ninh
QĐ số 2966 / QĐ-UBND ngày 21/11/2016 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
54 Thái Bình Quyết định số 45 / QĐ-SXD ngày 28/04/2016 công bố bảng kê đơn vị công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55 Thái Nguyên Quyết định số 1587 / QĐ-UBND ngày 27/06/2016 về việc công bố giá công bố đơn vị trong phòng quản lý đầu tư theo TT05 / 2016 / TT-BXD
56 Thanh Hóa Decrequest 1474 / QĐ-UBND on 29/04/2016 make you payday loan in the year
57 Thừa Thiên – Huế  Quyết định số 967 / QĐ-UBND ngày 25/05/2015 về việc bố trí đơn giá công trình xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo số 01 / 2015 / TT-BXD
58 Tiền Giang
Quyết định số 2046 / QĐ-UBND ngày 15/07/2016 công bố đơn giá công dân xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
59 Trà Vinh  Văn bản 566 / SXD-QLHĐXD về việc công bố hệ thống điều chỉnh dự toán công trình theo thói quen tiêu thụ tối thiểu từ ngày 01/10/2011 trên địa chỉ tỉnh Trà Vinh
60 Tuyên Quang  Hướng dẫn 189/SXD-KT&VLXD ngày 22 tháng 03 năm 2017 xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn 405 / HD-SXD năm 2015 xác định giá trị công việc trong phần đầu nguồn quản lý đầu tiên trên tòa nhà tỉnh Tuyên Quang theo số 01/2015 / TT-BXD

61 Vĩnh Long  Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long h ướng dẫn xác định giá trị đơn vị công việc trong phân phối đầu tiên theo chuẩn 01/2015 / TT-BXD

Hướng dẫn 1126 / SXD-KTTH điều chỉnh công việc chi tiêu cho máy chủ công cộng trong dự án xây dựng dự toán theo nghị định 70/2011 / NĐ-CP

62 Vĩnh Phúc Decrease 1504 / QD-UBND on 29/04/2016 on the Presidential Employees in the President of Vĩnh Phúc
63 Yên Bái Công văn số 1244 / UBND-XD ngày 16/06/2016 theo hướng điều chỉnh dự toán công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Huệ
0914 652 008
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty Thương Mại Hồng Hà Việt Nam
Số 11 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP.Thanh Hóa
Văn phòng: Tầng 5, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 0913 303 593

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên trường ĐH Hutech, giảng viên dự toán Khoa Học Xây dựng - tại HCM
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692, 0917 035 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đào tạo HDT
Số 125 Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đội Cung - Thành phố Vinh - Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Trần Văn Trường
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đào tạo B.A.T
Tầng 3 số nhà 37, Phố Thịnh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0977 058 368