Tổng hợp các công bố đơn giá nhân công (hướng dẫn điều chỉnh dự toán) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của 63 tỉnh/thành phố

STT Tỉnh/TP Theo thông tư số 01/2015/TT-BXD  và  05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
1 An Giang Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang (QĐ số 1172/QĐ-UBND, 1173/QĐ-UBND, 1174/QĐ-UBND, 1175/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT 05/2016/TT-BXD
2 Bà Rịa – Vũng Tàu Văn bản số 1996/SXD-GĐ ngày 22/10/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
3 Bắc Kạn  Quyết định 1550/QĐ-UBND ban hành ngày 6/10/2015 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD
4 Bắc Giang  Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5 Bạc Liêu  Văn bản số 494/SXD-QLXD ngày 30/06/2016 về việc công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 6/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6 Bắc Ninh Công văn số 02/HD-SXD ngày 23/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre  Công văn 819/SXD-KT 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo TT 01/2015/TT-BXD
8 Bình Định  Công văn số 502/SXD-QLXD ngày 14/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
Công văn số 2100/UBND-KTN ngày 14/05/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015
9 Bình Dương Công văn số 2945/UBND-KTN ngày 17/08/2016 về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10 Bình Phước  Công văn 823/UBND-KTN Binh phước ngày 23 tháng 03 năm 2012
11 Bình Thuận  Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/04/2016 v/v mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD

Công văn số 945/SXD-KTTH ngày 04/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Văn bản 2943/UBND-DTQH điều chỉnh dự toán Bình Thuận 26/7/2013

12 Cà Mau  Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 15/05/2015 công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13 Cần Thơ Công văn số 1484/SXD-QLXD ngày 27/05/2016 hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14 Cao Bằng Công văn số 1030/UBND-XD ngày 09/05/2016 về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15 Đà Nẵng Công văn số 107/TB-UBND ngày 15/07/2016 Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông Công văn số 437/SXD-KT ngày 29/04/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
17 Đắk Lắk Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên Công văn số 421/SXD-KTXDTH ngày 05/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 Đồng Nai  Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai (QĐ số 1901/QĐ-UBND, 1902/QĐ-UBND, 1903/QĐ-UBND, 1904/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
20 Đồng Tháp Công văn số 130/UBND-KTN ngày 10/03/2016 về việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 Gia Lai Công văn số 170/HD-SXD ngày 15/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22 Hà Giang Công văn số 694/UBND-XD ngày 22/03/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23 Hà Nam Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 phần phụ lục: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24 Hà Nội  Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn bản số 3796/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công

25 Hà Tĩnh  Công văn số 593/SXD-KTXD ngày 06/05/2015 hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng
26 Hải Dương Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/07/2016 về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Hải Phòng  Công văn số 1162/SXD-KTXD ngày 17/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD
28 Hậu Giang  Quyết định 85/QĐ-SXD hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo 01/2015/TT-BXD
29 Hồ Chí Minh  – Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
– Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 về việc hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND
30 Hòa Bình Công văn số 1514/HD-SXD ngày 22/08/2016 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31 Hưng Yên Công văn số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/06/2016 v/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32 Khánh Hòa  Quyết định số 2228/QD-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 01/2015/TT-BXD
33 Kiên Giang  Quyết định số 1791/QD-UBND về việc  điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 01/2015/TT-BXD
34 Kon Tum  Công văn số 03/CBLS-XD-TC ngày 14/05/2015 công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 15/5/2015
35 Lai Châu  Công văn số 881/UBND-XD ngày 09/06/2015 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
36 Lâm Đồng – Công văn số 2520/UBND-KH ngày 12/05/2016 v/v áp dụng đơn giá nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng
– Công văn số 1386/TB-SXD ngày 12/10/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
– Công văn số 1364/SXD-KT&VLXD ngày 10/10/2016 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37 Lạng sơn  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn
38 Lào Cai  Công văn số 2566/UBND-QLĐT, ngày 19/6/2015 về việc xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo TT 01/2015/TT-BXD
39 Long An Công văn số 2050/SXD-KTXD ngày 27/07/2016 về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong xây dựng công trình
40 Nam Định Công văn số 493SXD-QLHĐXD ngày 20/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD
41 Nghệ An Công văn số 1891/SXD-KTKH ngày 23/08/2016 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD
42 Ninh Bình Công văn số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43 Ninh Thuận Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nình Thuận
44 Phú Thọ  Công văn 2374/UBND-KT2 áp dụng chi phí nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD
45 Phú Yên Công văn số 142/TB-SXD ngày 05/05/2016 thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
46 Quảng Bình  Công văn số 541/UBND-XDCB ngày 25/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
47 Quảng Nam  Công văn số 1420/UBND-KTN ngày 10/04/2015 về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48 Quảng Ngãi Công văn số 2296/UBND-CNXD ngày 13/05/2016 về việc xác định mức lương đầu vào làm cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
49 Quảng Ninh – Công văn 1092/SXD-KTXD công bố đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ninh theo thông tư 01/2015/TT-BXD

– Công văn 1996/SXD-KTXD công bố bổ sung đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ninh 2015

50 Quảng Trị Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/05/2016 công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
51 Sóc Trăng  Công văn số 650/UBND-XD ngày 08/06/2015 về việc công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
52 Sơn La Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
53 Tây Ninh
QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
54 Thái Bình Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/04/2016 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55 Thái Nguyên Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo TT05/2016/TT-BXD
56 Thanh Hóa Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
57 Thừa Thiên – Huế  Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo thông tư số 01/2015/TT-BXD
58 Tiền Giang
Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
59 Trà Vinh  Văn bản 566/SXD-QLHĐXD về việc công bố hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
60 Tuyên Quang  Hướng dẫn 405/HD-SXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo thông tư số 01/2015/TT-BXD
61 Vĩnh Long  Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD

Hướng dẫn 1126 /SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP

62 Vĩnh Phúc Quyết định số 1504/QD-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
63 Yên Bái Công văn số 1244/UBND-XD ngày 16/06/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 
KINH DOANH
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Huệ
0914 652 008
Ms. Thúy
0936 452 086
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr Sơn
0983 207 248
HỖ TRỢ ĐẠI LÝ
Mr Thắng
0966 360 702
0903 367 479
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(giờ hành chính)
Zalo
0915 032 230
Skype
Viber
0902 212 248
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty TNHH máy tính Hồng Hà
Số 2 Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP.Thanh Hóa
SĐT: 0913 303 593 – 0373 727 115

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên dự toán - Dự toán Club
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 Khánh Hòa
Lê Quang Tuấn
Số 10 Bế Văn Đàn, p.Phước Long, TP.Nha Trang
SĐT: 0906 747 668

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH đào tạo phần mềm xây dựng Revit Vinh
118 Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Lê Quang Anh
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đồng Tâm Hà Nội
Tầng 5, số 35, đường số 1, phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0982 565 910