CÁC BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1 THEO TỪNG CHỦ ĐỀ CỤ THỂ VÀ THEO ĐẶC ĐIỂM TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

 1. 27 thao tác cơ bản để làm quen với Phần mềm Dự toán F1
 2. Chuyển đổi xi măng (PC <=>PCB), chuyển đổi vữa (độ sụt, mác vữa), chuyển đổi bê tông tươi <=> bê tông thương phẩm
 3. Các phương pháp tính lương nhân công/ bù giá nhân công
 4. Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn theo phụ lục 03a và phụ lục 04 – thông tư 08/2016/TT-BXD
 5. Cách áp đơn giá 63 Tỉnh/TP cho các bộ định mức xây dựng công trình mới 1354/2016, 235/2017, 236/2017
 6. Liên kết file Excel vào Phần mềm Dự toán F1
 7. Tùy biến vị trí nhảy con trỏ chuột sau khi Enter tra mã
 8. Điều chỉnh trực tiếp giá vật tư cho công tác thầu ngay ở bảng Đơn giá chi tiết
 9. Áp dụng thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 10. Tra cứu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo TT09/2016/TT-BTC
 11. Gộp công tác làm thầu
 12. Nhập dữ liệu dự toán từ Excel giữ nguyên định mức + đơn giá + giá thông báo

 13. Hướng dẫn lập dự toán khảo sát địa chất, khảo sát địa hình theo TT 01/2017/TT-BXD
 14. Cách ẩn/hiện dòng, ẩn/hiện cột trong Dự toán F1
 15. Bỏ hàm làm tròn (round) để tổng thành tiền ở các bảng khớp nhau 100%: Công trình=Tổng hợp Vật liệu,Nhân công,Máy thi công=Tổng hợp dự toán hạng mục=Dự thầu
 16. Tính đơn giá trực tiếp (theo mức giá hiện tại)
 17. Tạo ghi chú có tổng, không có tổng, ghi chú dạng comnent
 18. Tạo công tác tạm tính
 19. Cách nhập cư ly vận chuyển đất, đá
 20. Tách hạng mục, gộp hạng mục
 21. Cách xử lý khi bảng công trình có các ô “màu vàng” báo lệch đơn giá – định mức
 22. Cách sử dụng nút “Tra lại giá VL,NC,M”: lấy giá của bộ đơn giá cũ để áp dụng cho bộ định mức mới
 23. Hà Nội – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công thị trường theo 688/QĐ-UBND, bù giá ca máy và thiết bị thi công theo 689/QĐ-UBND
 24. Thanh Hóa – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công 1474/QĐ-UBND, giá máy thi công theo 3183/2016/QĐ-UBND và cước vận chuyển theo 588/QĐ-BXD
 25. HCM – hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD về việc thực hiện bộ đơn giá Hồ Chí Minh số 3384/QĐ-UBND
 26. Bắc Kạn – hướng dẫn tính cước vận chuyển 07/2017/QĐ-UBND
 27. Nghệ An – hướng dẫn tính chi phí vận chuyển kèm theo giá thông báo vật liệu hàng quý

…. còn nữa…

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230