Hà Nội – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công thị trường theo 688/QĐ-UBND, bù giá ca máy và thiết bị thi công theo 689/QĐ-UBND

1. Tại bảng Vật liệu: chuột phải vào nền bảng/ lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2. Chọn thời điểm giá thông báo/ chọn khu vực (quận/huyện)/Lắp giá

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá

4. Đến bảng Nhân công/Tính lương

5. Chọn mẫu Hà Nội QĐ 688/2017/ Chọn khu vực/ Áp giá hiện tại

6. Kết quả ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá

7. Đến bảng Máy thi công/ chuột phải vào nền bảng/ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

8. Chọn Giá ca máy 689/QĐ-UBND Hà Nội/ Lắp giá

9. Kết quả ở bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá

10.  Bù giá ca máy từ thời điểm QĐ 689 có hiệu lực đến thời điểm hiện tại

Kết quả:

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Đỗ Sơn
0902 212 248
Thu Thủy
0915 032 230

Nguyễn Huệ
0914 652 008
Phạm Tôn
0375 73 6689
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230