Quyết định 1292/QĐ-UBND, 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh

Ngày 20/7/2017 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh gồm hai quyết định:

Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh (phần bổ sung)

Tải file gốc quyết định 1292/QĐ-UBND

Tải file gốc quyết định 1293/QĐ-UBND

Tạo ghi chú có tổng, ghi chú không có tổng, ghi chú dạng comnent trong Dự toán F1

Trong file dự toán, việc ghi chú theo nhóm công việc hay ghi chú dạng comnent cho từng công tác rất phổ biến, giúp cho bảng tính rõ ràng, dễ kiểm soát.

 1. Ghi chú không có tổng:
 • Nhập ghi chú ở cột “Danh mục công tác đo bóc”, cuối tên gõ 2 lần dấu cách (space bar) trên bàn phím/ Enter

Ví dụ trong hình:

Công tác tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh _cách_cách_enter

Ghi chú chuyển sang màu nâu đỏ là thao tác đúng

 • Hiển thị bên bảng Đơn giá chi tiết:

 • Hiển thị bên bảng Dự thầu:

2. Ghi chú dạng comment:

 • Chuột phải vào ô cần ghi chú/ Thêm/ sửa ghi chú

 • Nhập ghi chú/ Đồng ý

 • Kết quả hiển thị tam giác màu đỏ ở cạnh phải, góc trên như Excel, đưa chuột lại gần sẽ hiển thị nội dung

3. Ghi chú có tổng:

 • Gõ dấu sao ” * ” vào cột “Mã hiệu công tác” rồi nhấn phím enter, sau đó nhập ghi chú vào cột “Danh mục công tác đo bóc”

 • Để xuất hiện tổng nhóm thì gõ tiếp dấu sao ” * ” thứ hai thì phần mềm tự động chèn bên trên 1 dòng tổng nhóm của phần trên
 • Kết quả bên bảng Dự thầu:

Tính đơn giá trực tiếp (theo mức giá hiện tại) trong Phần mềm Dự toán F1

Với cách làm thông thường, khi đã xuất file dữ liệu ra Excel mà muốn sửa ở bảng “Đơn giá chi tiết” thì chỉ liên kết được số liệu sang bảng “Dự thầu”, sẽ không được đồng bộ kết quả về bảng “Công trình” dẫn đến việc phải liên kết thủ công từng ô sẽ mất nhiều thời gian.

Để tự động tối đa việc làm hồ sơ thầu, Dự toán F1 đã bổ sung tính năng cho phép dữ liệu sau khi xuất ra tệp Excel khi chỉnh sửa đơn giá ở các bảng “Vật liệu”, “Nhân công”, “Máy thi công” sẽ tự động cập nhật vào bảng “Đơn giá chi tiết” và các số liệu chỉnh sửa về hệ số, hao phí khối lượng ở bảng “Đơn giá chi tiết” sẽ được cập nhật ngược lại bảng “Công trình” nên số liệu sẽ khớp hoàn toàn giữa Dự toán và Dự thầu.

 1. Ban đầu tra mã công tác thì bảng công trình chỉ thể hiện đơn giá gốc theo sách đơn giá ban hành

2. Sau đó sang các bảng Tổng hợp Vật liệu, Nhân công, Máy thi công cập nhật đủ giá thông báo vật liệu, tính lương nhân công và bù giá ca máy

3. Khi đó tổng tiền Vật liệu, Nhân công, Máy thi công tính theo giá hiện tại được thể hiện ở Bảng Đơn giá chi tiết

4. Lúc này sẽ tính đơn giá trực tiếp bằng cách quay lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL, NC, Máy”/ một cửa sổ hiện ra kèm hướng dẫn: sử dụng mẫu “giá hiện tại” cho bảng “TH dự toán hạng mục”/ chọn Yes

5. Kết quả là đơn giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công đã lấy theo bảng đơn giá chi tiết (so lại kết quả với mục 3)

6. Kiểm tra bằng cách xuất Excel xem có giữ được liên kết không: để mặc định đã chọn “Excel có liên kết” và tất cả các bảng

7. Kết quả là liên kết vẫn giữ nguyên ở bảng “Công trình” trên file Excel đã xuất ra

8. Kiểm lại liên kết trên file Excel bằng cách sửa giá Cát vàng (giá gốc ban đầu ở mục 3)

9. Sau khi sửa giá Cát vàng thì tổng tiền vật liệu ở bảng ĐGCT sẽ thay đổi

10. Quay lại bảng “Công trình” để kiểm tra thì đơn giá vật liệu đã nhảy theo (so với kết quả mục 9)

11. Đến bảng “TH dự toán hạng mục” để chọn mẫu “Giá hiện tại” như hướng dẫn ở mục 4 => Kết quả hai bảng Dự toán và Dự thầu khớp nhau 100%

Bỏ hàm làm tròn (round) để tổng thành tiền ở các bảng khớp nhau 100%: Công trình=Tổng hợp Vật liệu,Nhân công,Máy thi công=Tổng hợp dự toán hạng mục=Dự thầu.

Với dự toán tính theo đơn giá trực tiếp (tính theo giá hiện tại, không dùng bù giá) cần tổng thành tiền ở các bảng “Công trình” = “Tổng hợp Vật liệu, Nhân công, Máy thi công” = “Tổng hợp dự toán hạng mục” = “Dự thầu” khớp nhau đến từng đồng.

Để khớp 100% số tiền của các bảng trên Dự toán F1 đã có tính năng bỏ hàm làm tròn (hàm round) ở tất cả các bảng.

***Làm thử 1 ví dụ: ở bảng Công trình không có công tác nào lệch giữa đơn giá và định mức nhưng kết quả ở bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” lại báo lệch 451.000 đồng => nguyên nhân do các số liệu đã được làm tròn và cách tính tổng tiền ở các bảng khác nhau sẽ dẫn đến lệch giá trị.

 1. Thao tác tại bảng Công trình
 • Tích chọn “Không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)” rồi làm theo hướng dẫn

 • Sau khi nhấn “Đồng ý” thì cửa sổ hướng dẫn thứ 2 hiện lên

Có thể tự điều chỉnh việc làm tròn theo ý mình ngay trên thanh công cụ: chỉ cần để ở 1 ô bất kỳ thì khi thao tác sẽ có tác dụng cho cả cột

 • Chọn cả bảng (Ctrl+A) rồi nhấn nút “Tính đơn giá từ định mức”

 • Tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công ở bảng Công trình

3. Kết quả ở bảng Vật liệu

4. Kết quả ở bảng Nhân công

5. Kết quả ở bảng Máy thi công

6. Kết quả ở bảng Tổng hợp dự toán hạng mục

Cách ẩn/hiện dòng, ẩn/hiện cột trong Dự toán F1

Với nút Ẩn/hiện cột hay ẩn/hiện dòng có hai chức năng: nếu cột/dòng đang hiện ra thì khi chọn sẽ ẩn và ngược lại nếu cột/dòng bị ẩn thì khi chọn sẽ hiện ra

Điểm khác biệt là chỉ chọn ô thuộc cột/dòng để thực hiện chứ không chọn đầu cột/dòng như trong Excel

* Ví dụ: ẩn 3 cột hệ số công tác ở bảng Công trình (cột T, U, V):

* Ví dụ: hiện lại 3 cột hệ số công tác (T, U, V) đã bị ẩn:

* Ví dụ: ẩn dòng “Chênh lệch giá máy thi công” ở bảng “TH dự toán hạng mục” (dòng 16):

* Ví dụ: hiện dòng 16 đang bị ẩn ở bảng “TH dự toán hạng mục”:

 

Lào Cai công bố bộ đơng giá khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND và thí nghiệm vật liệu 3424/QĐ-UBND năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định:

Quyết định 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – Phần Khảo sát

Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Sửa chữa

Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung các quyết định trên, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!

HCM – hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD về việc thực hiện bộ đơn giá Hồ Chí Minh số 3384/QĐ-UBND

1.Chọn bảng Vật liệu/chuột phải vào nền bảng/lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2.Chọn thời điểm giá thông báo/chọn khu vực/Lắp giá

3.Kết quả ở bảng Tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá

4. Bảng Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá: giữ nguyên giá nhân công mặc định (Giá hiện tại = Giá gốc)

 • Theo hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/7/2016:

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 1 gồm các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè:  hệ số nhân công = 1

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 2 gồm huyện Cần Giờ:  hệ số nhân công = 0,915

=> Sẽ nhập hệ số nhân công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

 • Như vậy, khi đến bảng nhân công sẽ giữ nguyên Giá hiện tại = Giá gốc theo mặc định của phần mềm chạy ra

5.Bảng Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá: giữ nguyên giá ca máy mặc định (Giá hiện tại = Giá thông báo = Giá gốc)

 • Theo hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/7/2016:

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 1 gồm các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè:  hệ số máy thi công = 1

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 2 gồm huyện Cần Giờ:  hệ số máy thi công = 0,975

=> Sẽ nhập hệ số máy thi công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

 • Như vậy, khi đến bảng nhân công sẽ giữ nguyên Giá hiện tại = Giá thông báo = Giá gốc theo mặc định của phần mềm chạy ra

6.Nhập hệ số nhân công, hệ số máy thi công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

Đến bảng TH dự toán hạng mục/hệ số điều chỉnh:

Nhập hệ số nhân công, máy thi công (ví dụ này nhập hệ số cho khu vực 2)/Nhấp chọn Tra hệ số theo thông tư/chọn thông tư/chọn loại công trình/đồng ý/đồng ý:

Kết quả ở bảng Tổng hợp dự toán hạng mục:

 

Thanh Hóa – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công 1474/QĐ-UBND, giá máy thi công theo 3183/2016/QĐ-UBND và cước vận chuyển theo 588/QĐ-BXD

1.Lắp giá thông báo vật liệu: chuột phải vào nền bảng Vật liệu/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2. Chọn thời điểm cần lắp giá, chọn khu vực (Huyện, thị xã, thành phố)/ lắp giá

3. Sau khi lắp giá (ở ví dụ này lắp giá cao nhất) kết quả sẽ được áp ra bảng chênh lệch vật liệu và chênh lệch giá

4. Tính cước vận chuyển

4.1. Tính cước ô tô theo quyết định 258/QĐ-UBND ngày 21/1/2009:

 • Nhấn chọn nút “Cước ô tô” ở dưới thanh công cụ của bảng “Vật liệu”
 • Nhấp chuột vào mũi tên trổ xuống để chọn loại phương tiện/ nhập cự ly/nhập cấp đường/ nhấn nút: Áp cước ô tô

 • Sau khi áp cước ô tô, ở bảng vật liệu sẽ hiện thêm cột thể hiện tiền cước cho từng loại vật liệu

4.2. Tính cước vận chuyển bộ theo quyết định 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014:

 • Nhấn chọn nút “Cước bộ” ở dưới thanh công cụ của bảng “Vật liệu

 • Chọn “Định mức 588/2014” trong danh sách chọn mẫu

 • Chỉ cần nhập cự ly (tính bằng mét) và kiểm tra lại số liệu ở cột “Tra theo văn bản” , phần mềm sẽ tự điền các hệ số bốc lên, bốc xuống, 10m đầu, 10m tiếp và tiền tổng cước

 • Sau khi nhấn nút “Áp cước bộ” thì kết quả sẽ được đưa ra bảng “Vật liệu”:

5. Bù giá nhân công:

*** Nếu sử dụng bộ đơn giá mới 2017 thì giữ nguyên theo mặc định: giá nhân công hiện tại = giá gốc theo QĐ 1474

*** Nếu sử dụng bộ đơn giá cũ thì sẽ tính lương theo quyết định 1474/QĐ-UBND, cách làm như sau:

 • Đến bảng nhân công chọn: Tính lương

 • Nhấp chuột vào Vùng…/chọn HuyệnChọn Huyện/Thị xã, nếu cần thì nhấp nút chọn “Vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”/ đồng ý/ đồng ýSau bước chọn khu vực sẽ trở lại bảng “Tính lương”/ nhấn nút “Áp giá hiện tại” để xác nhận kết quả tính toán
 • Kết quả hiển thị ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá:6. Bù giá ca máy theo quyết định 3183/2016/QĐ-UBND:

***Nếu sử dụng bộ đơn giá mới 2017 thì giữ nguyên theo mặc định: giá ca máy hiện tại = giá thông báo = giá gốc theo QĐ 3183

***Nếu sử dụng bộ đơn giá cũ thì sẽ bù giá ca máy như sau:

Trước tiên sẽ lắp giá máy theo QĐ 3183 -> sau đó sẽ bù nhiên liệu và lương nhân công điều khiển máy từ thời điểm 3183 có hiệu lực 23/8/2016 -> đến thời điểm hiện tại, các bước thực hiện như sau:

 • Đến bảng “Máy thi công”/ chuột phải vào nền bảng chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
 • Chọn “Giá ca máy theo QĐ 3183/2016/QĐ-UBND Thanh Hóa”/ Lắp giá cao nhất
 • Kết quả tại bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá
 • Như vậy giá ca máy đã được bù đến thời điểm áp dụng quyết định 3183/2016/QĐ-UBND, bây giờ sẽ bù tiếp đến thời điểm hiện tại bằng cách: chọn bảng Máy thi công/ Bù giá ca máy:
 • Sau đó chọn toàn bộ danh sách máy bằng phím Ctrl+A/chuột phải/ Sửa giá gốc nhiên liệu, lương thợ điều khiển máy
 • Nhấp chọn trong danh sách: TH_2006_QD_3183_GCM/ đồng ý
 • Nhập giá nhiên liệu theo thời điểm hiện tại:
 • Kết quả tại bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá

Hà Nội – hướng dẫn lập dự toán với lương nhân công thị trường theo 688/QĐ-UBND, bù giá ca máy và thiết bị thi công theo 689/QĐ-UBND

1. Tại bảng Vật liệu: chuột phải vào nền bảng/ lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2. Chọn thời điểm giá thông báo/ chọn khu vực (quận/huyện)/Lắp giá

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá

4. Đến bảng Nhân công/Tính lương

5. Chọn mẫu Hà Nội QĐ 688/2017/ Chọn khu vực/ Áp giá hiện tại

6. Kết quả ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá

7. Đến bảng Máy thi công/ chuột phải vào nền bảng/ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

8. Chọn Giá ca máy 689/QĐ-UBND Hà Nội/ Lắp giá

9. Kết quả ở bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá

10.  Bù giá ca máy từ thời điểm QĐ 689 có hiệu lực đến thời điểm hiện tại

Kết quả:

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát địa chất, khảo sát địa hình theo TT 01/2017/TT-BXD

1. Tại bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” chọn mẫu 16. Khảo sát theo TT01/2017

2. Nhấp nút Hệ số điều chỉnh/ Chọn hệ số theo thông tư/ thông tư 01/2017/TT-BXD thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

Khớp hoàn toàn giá tiền ở bảng Dự toán và Dự thầu

4. Với bảng Tổng mức đầu tư: nhấp chọn Danh sách HM/tích chọn: khảo sát địa chất hoặc khảo sát địa hình/ đồng ý

Số tiền sẽ được thể hiện ở Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: phần chi phí khảo sát địa chất/ khảo sát địa hình

 
TƯ VẤN PHẦN MỀM
Mr Sơn
0902 212 248
Ms. Thủy
0915 032 230

Ms. Thúy
0936 452 086
Ms. Huệ
0914 652 008
HỖ TRỢ ĐẠI LÝ & ĐÀO TẠO
Mr Thắng
0966 360 702
0903 367 479
TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XD
Ths. Tạ Thu Thủy
0915 032 230
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(giờ hành chính)
Zalo
0915 032 230
Skype
Viber
0902 212 248
DANH SÁCH ĐẠI LÝ
*F1 Thanh Hóa
Mai Văn Trường
Công ty TNHH máy tính Hồng Hà
Số 2 Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP.Thanh Hóa
SĐT: 0913 303 593 – 0373 727 115

*F1 Vĩnh Phúc
Hoàng Đức Tính
Công ty CP đầu tư xây dựng ACC
Tầng 7 tòa nhà Việt Đức, TP.Vĩnh Yên
SĐT: 0978 300 518

*F1 Sài Gòn
Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Dự án
Ths. Quản lý xây dựng
Giảng viên dự toán - Dự toán Club
1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0946 413 244

*F1 Khánh Hòa
Lê Quang Tuấn
Số 10 Bế Văn Đàn, p.Phước Long, TP.Nha Trang
SĐT: 0906 747 668

*F1 An Giang
Trương Hữu Nghĩa
787/39B Triệu Quang Phục, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang
SĐT: 0989 625 692

*F1 Nghệ An
Hà Đình Tuấn
Công ty TNHH đào tạo phần mềm xây dựng Revit Vinh
118 Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
SĐT: 0916 203 789

*F1 Hà Nội
Lê Quang Anh
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đồng Tâm Hà Nội
Tầng 5, số 35, đường số 1, phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0982 565 910


Với Phần mềm Dự Toán F1, người sử dụng có thể dễ dàng lập dự toán, dự thầu, thanh toán các công trình xây dựng